Huỳnh Đức Trí
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,899

 
Mục này được 14074 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Đức Trí
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1989
Nơi sinh: 
Quê quán Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự Động Hóa; Tại: Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện; Tại: ĐH Bách Khoa TP.HCM
Lĩnh vực NC: Industrial Systems Engineering, Decision-Making Process
Machine Learning, Deep Learning, Industrial Automation, Electric Vehicle
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống truyền động ô tô điện. Tác giả: Phạm Quốc Thái, Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: VOL. 19, NO. 4.1. Trang: 47-52. Năm 2021. (Jun 1 2021 4:31PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng logic mờ chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của hệ thống nhiên liệu trên động cơ xe lu Hamm. Tác giả: Phạm Quốc Thái, Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No. 5.1. Trang: 96 - 100. Năm 2020. (Apr 14 2021 3:51PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Study of Converting a Conventional Vehicle into an Electric Vehicle. Authors: Pham Quoc Thai, Van Cong Tai, Huynh Duc Tri, and Vo Trong Nam. IJMERR 2022 (Q3). No: Vol.11(8). Pages: 569-574. Year 2022. (Mar 8 2023 11:11AM)
[2]Article: Application of Edge Detection Algorithm for Self-Driving Vehicles. Authors: Pham Quoc Thai, Huynh Duc Tri, Bui Van Ga, Phan Van Binh. IEEE Scopus 2022. No: Vol 7. Pages: 225-228. Year 2022. (Mar 8 2023 11:44AM)
[3]Article: Optimization of the gear ratios for a vehicle manual transmission. Authors: Pham Quoc Thai, Huynh Duc Tri, Nguyen Thi Hai Van. 2020 Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB). No: 2020. Pages: 158-165. Year 2021. (May 17 2021 9:44AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen UBND Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Số: 117/QĐ-UBND. Năm: 2012.
[2] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2157/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2015.
[3] Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Số: 1272/QĐ-UBND. Năm: 2015.
[4] Giấy khen UBND Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Năm: 2016.
[5] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2314/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2016.
[6] Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Số: 874-CN/ĐTN. Năm: 2016.
[7] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 1163/QĐ-ĐHBK-ĐTN. Năm: 2016.
[8] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2159/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2016.
[9] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 3098/QĐ-ĐHBK-ĐTN. Năm: 2016.
[10] Giấy khen Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre. Số: 144/QĐ/KT. Năm: 2016.
[11] Giấy khen UBND thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Năm: 2017.
[12] Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Số: 42-QĐ/ĐTN. Năm: 2017.
[13] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 3624/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2017.
[14] Giấy khen Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre. Số: 177/QĐ/KT. Năm: 2017.
[15] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 3671/QĐ-ĐHBK-ĐTN. Năm: 2017.
[16] Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 437-QĐKT/TĐTN-VP. Năm: 2017.
[17] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2257/QĐ-ĐHBK-TCHC. Năm: 2017.
[18] Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Số: 15-QĐ/ĐTN. Năm: 2018.
[19] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2157/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2018.
[20] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
[21] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng. Số: 2433/QĐ-ĐHBK. Năm: 2020.
[22] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3312/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2021.
[23] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng. Số: 204/QĐ-ĐHBK. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật Điện - Điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2022 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Thực tập Kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2022 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật Vi Điều Khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Nhập môn ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Thực tập nhận thức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Ứng dụng CNTT trong Công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[7]Kỹ thuật ra quyết định
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Nguyên lý chương trình điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[9]Kỹ thuật Điện-Điện tử ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[10]Kỹ thuật điện
Ngành: Điện
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM
[11]Trang bị điện trong công nghiệp
Ngành: Điện
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM
[12]Vi xử lý
Ngành: Điện
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM
  
 Thông tin khác
  
  • Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH đạt giải Ba tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2021-2022 trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng. Tên đề tài "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe golf điện tự hành".
  • Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH đạt giải Nhì tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2020-2021 trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng. Tên đề tài "Nghiên cứu và phát triển ô tô điện kết hợp nguồn năng lượng mặt trời chạy trong khuôn viên trường đại học".
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn