Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,533

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật Điện - Điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2022 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Thực tập Kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2022 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật Vi Điều Khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2021 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Nhập môn ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Thực tập nhận thức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Ứng dụng CNTT trong Công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[7]Kỹ thuật ra quyết định
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Nguyên lý chương trình điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[9]Kỹ thuật Điện-Điện tử ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[10]Kỹ thuật điện
Ngành: Điện
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM
[11]Trang bị điện trong công nghiệp
Ngành: Điện
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM
[12]Vi xử lý
Ngành: Điện
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn