Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,498

[1] Giấy khen UBND Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Số: 117/QĐ-UBND. Năm: 2012.
[2] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2157/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2015.
[3] Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Số: 1272/QĐ-UBND. Năm: 2015.
[4] Giấy khen UBND Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Năm: 2016.
[5] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2314/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2016.
[6] Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Số: 874-CN/ĐTN. Năm: 2016.
[7] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 1163/QĐ-ĐHBK-ĐTN. Năm: 2016.
[8] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2159/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2016.
[9] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 3098/QĐ-ĐHBK-ĐTN. Năm: 2016.
[10] Giấy khen Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre. Số: 144/QĐ/KT. Năm: 2016.
[11] Giấy khen UBND thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Năm: 2017.
[12] Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Số: 42-QĐ/ĐTN. Năm: 2017.
[13] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 3624/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2017.
[14] Giấy khen Tỉnh Đoàn tỉnh Bến Tre. Số: 177/QĐ/KT. Năm: 2017.
[15] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 3671/QĐ-ĐHBK-ĐTN. Năm: 2017.
[16] Bằng khen Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 437-QĐKT/TĐTN-VP. Năm: 2017.
[17] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2257/QĐ-ĐHBK-TCHC. Năm: 2017.
[18] Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Số: 15-QĐ/ĐTN. Năm: 2018.
[19] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP.HCM. Số: 2157/QĐ-ĐHBK-CTCT-SV. Năm: 2018.
[20] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
[21] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng. Số: 2433/QĐ-ĐHBK. Năm: 2020.
[22] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3312/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2021.
[23] Giấy khen Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng. Số: 204/QĐ-ĐHBK. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn