Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,892

  
  • Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH đạt giải Ba tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2021-2022 trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng. Tên đề tài "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe golf điện tự hành".
  • Hướng dẫn nhóm sinh viên NCKH đạt giải Nhì tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2020-2021 trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng. Tên đề tài "Nghiên cứu và phát triển ô tô điện kết hợp nguồn năng lượng mặt trời chạy trong khuôn viên trường đại học".
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn