Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A synchronous network for Brown Planthoppers surveillance based on hexagonal cellular automata
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bao Hoai LAM, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh, Bernard Pottier
Nơi đăng: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications 16(9); Số: 1;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The paper proposes a new approach to model the Brown Planthopper surveillance as a synchronous network, network consists of components running simultaneously, based on hexagonal cellular automata. In the surveillance network, working space of hoppers is divided as a hexagonal cell system of which cell is a node of a graph G and two neighborhood cells compose an edge of the graph. Sensor nodes are deployed at some cells to measure surrounding conditions as well as hopper density. Simulation results of the hopper surveillance network model with data collection in Cantho, Mekong Delta may provide some useful information in managing pest insects as well as in sensing and collecting data from observation wireless sensor network.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn