Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,068,440

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ BẤT THƯỜNG CỦA DÁNG ĐI Ở NGƯỜI DỰA TRÊN DỮ LIỆU KHUNG XƯƠNG. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Nguyễn Trọng Nguyên, Trần Anh Kiệt, Trần Thế Vũ. Mã số: B2018-ĐN02-42. Năm: 2020. (Jan 14 2020 4:09AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích dáng đi sử dụng camera Kinect và Gương phẳng. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Mã số: T2018-02-03. Năm: 2018. (Jan 14 2020 4:13AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xử lý tín hiệu video và nhận dạng cử chỉ hỗ trợ người khiếm thính hòa nhập cộng đồng. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Nguyễn Trọng Nguyên, Trần Anh Kiệt, Trần Thế Vũ, Huỳnh Tấn Tiến. Mã số: B2016.ĐNA.21. Năm: 2017. (Dec 18 2017 4:35PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Triển khai hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào/ra trường Đại học Bách khoa. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Kim Trúc. Mã số: T2014-02-118-KN40.5. Năm: 2015. (Jun 2 2015 4:22PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào/ra trường Đại học Bách Khoa. Chủ nhiệm: Võ Đức Hoàng. Mã số: T2014-02-92. Năm: 2014. (Nov 13 2014 12:52AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế hệ thống hệ thống thi trắc nghiệm không dây. Chủ nhiệm: Trương Minh Huy. Thành viên: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Thanh Bình. Mã số: Đ2014-02-101. Năm: 2014. (Nov 13 2014 12:55AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát chuyển động trong khuôn viên trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Mã số: D2012-02-34. Năm: 2012. (Nov 2 2012 11:57PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Hệ thống phân phát tri thức trong đào tạo từ xa. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Nguyễn Thanh Bình. Mã số: B2005-15-51. Năm: 2007. (Jan 24 2011 2:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn