Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,175,120

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiết trúc máy tính, Hệ thống
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Lập trình Mobile
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Bách Khoa
[3]Computer Vision
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trưòng đại học Bách Khoa
[4]Digital Image Procesing
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn