Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,068,418

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hồ Viết Hà
Đề tài: Phân tích dáng đi dựa trên dữ liệu video từ nhiều camera
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[2]Võ Đức Hoàng
Đề tài: Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt/Vietnamese Sign Language Recognition
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2017

[3]Nguyễn Thành Quân
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng giải pháp chấm điểm bài thi trắc nghiệm dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2016

[4]Nguyễn Thị Vũ Thảo
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp nhận dạng cử chỉ khuôn mặt ứng dụng cho ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2016

[5]Nguyễn Thị Bích Thảo
Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2016

[6]Đoàn Phước Miền
Đề tài: Nghiên cứu nhận dạng chữ số và ứng dụng giải sudoku

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2015

[7]Lương Hồng Cẩm
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng ký tự, ứng dụng nhận dạng và dịch bảng chỉ dẫn tiếng Anh sang tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2015

[8]Hồ Thị Minh Nguyệt
Đề tài: Nâng cao chất lượng ảnh vân tay và trích chọn điểm minutiae phục vụ tra cứu vân tay hiện trường

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Năng

 2015

 2015

[9]Huỳnh Thị Minh Hiếu
Đề tài: Nhận dạng cử chỉ tay sử dụng Kinect

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Đoàn Thị Thanh Tâm
Đề tài: Phát hiện bất thường trong dáng đi của người sử dụng Kinect

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Trần Anh Vũ
Đề tài: Nghiên cứu phân tích dáng đi sử dụng thông tin RGB-D

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[12]Nguyễn Thành Nghĩa
Đề tài: Phân đoạn tự động video cử chỉ tay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]Lê Thị Mai Thương
Đề tài: Nhận dạng cử chỉ tay tĩnh sử dụng PYRAMID- Local Binary Pattern (LBP)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[14]Nguyễn Thị Phương Hồng
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật thủy vân số sử dụng DWT và DES trong bảo vệ bản quyền ảnh số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]La Quốc Bảo
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Markov ẩn trong nhận dạng chữ cái tiếng Việt có dấu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Đặng Xuân Như Ý
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng biến đổi Cosin rời rạc trong bảo vệ bản quyền ảnh số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[17]Lê Xuân Thạch
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Markov ẩn trong nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[18]Đoàn Thị Diễm Châu
Đề tài: Nghiên cứu mô hình Markov ẩn - ứng dụng nhận dạng cử chỉ tay trong giao tiếp người máy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[19]Lê Thị Ngọc Hiền
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật Support Vector Machine trong phân loại xe cơ giới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[20]Nguyễn Trọng Nguyên
Đề tài: Phân tích dáng đi từ dữ liệu Video

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[21]Lê Quang Quốc Sơn
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng biến đổi sóng con rời rạc trong bảo vệ bản quyền ảnh số

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[22]Nguyễn Thị Diệu Phương
Đề tài: Ứng dụng mạng nơ-ron trong nhận dạng mẫu và đánh giá chất lượng quả xoài

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[23]Phan Thế Trí
Đề tài: Sử dụng phương pháp biến đổi sóng con GABOR và mạng Neuron trong nhận dạng vân tay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[24]Huỳnh Ngọc Lộc
Đề tài: Nhận dạng biển báo giao thông trên cơ sở ứng dụng bộ lọc GABOR và sử dụng mạng Nơ-ron

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[25]Trương Công Lợi
Đề tài: Nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương pháp biến đổi EIGENFACES và mạng Neuron

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[26]Trương Thị Minh Hậu
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp PCA và ứng dụng trong nhận dạng biển báo giao thông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[27]Nguyễn Thanh Trung
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật Support Vector Machine và ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[28]Võ Minh Tiến
Đề tài: Nhận dạng biển báo giao thông bằng phương pháp lọc màu và PSO (Particle Swarm Optimization)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[29]Nguyễn Thị Hà Phương
Đề tài: Nghiên cứu Hidden Markov Model và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[30]Hồ Văn Luận
Đề tài: Nhận dạng cử chỉ tay từ dữ liệu Video

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[31]Phan Văn Thọ
Đề tài: Nhận dạng hành vi té ngã từ dữ liệu Video

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[32]Nguyễn Văn Trung
Đề tài: Xác định vận tốc đối tượng chuyển động qua Camera

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[33]Nguyễn Thị Thắm
Đề tài: Nghiên cứu các kỹ thuật Camera Calibration và ứng dụng xác định khoảng cách giữa các đối tượng trong không gian 3D

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[34]Hồ Đức Lĩnh
Đề tài: Nghiên cứu các kỹ thuật nhận dạng mẫu và ứng dụng đánh giá chất lượng trái Bưởi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[35]Nguyễn Hoàng Huy
Đề tài: Nguyên cứu kỹ thuật Support Vector Machine để ứng dụng vào nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[36]Nguyễn Thị Uyên Thảo
Đề tài: Nhận dạng biến số đăng ký xe cơ giới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[37]Tạ Thị Ái Nhi
Đề tài: Phát hiện và theo vết người từ dữ liệu Video

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn