Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Classification of objective interestingness measures
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lan Phuong Phan, Nghia Quoc Phan, Vinh Cong Phan, Hung Huu Huynh, Hiep Xuan Huynh, and Fabrice Guillet
Nơi đăng: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications; Số: E4, issue 10 (3);Từ->đến trang: 1 - 13;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The creation of the interestingness measures for evaluating the quality of the association rule - based knowledge plays an important role in the post-processing of the Knowledge Discovery from Databases. More and more interestingness measures are proposed by two approaches (subjective assessment and objective assessment), studying the properties or the attributes of the interestingness measures is important in understanding the nature of the objective interestingness measures. In this paper, we focus primarily on the objective interestingness measures to obtain a general view of recent researches on the nature of the objective interestingness measures, as well as complete a new classification on 109 selected objective interestingness measures on 6 criterions (independence, equilibrium, symmetry, variation, description, and statistics).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn