Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Assessment of gait normality using a depth camera and mirrors
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trong Nguyen Nguyen, Huu Hung Huynh, Jean Meunier
Nơi đăng: 2018 IEEE International Conference on Biomedical and Health Informatics; Số: 1;Từ->đến trang: 37-41;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents an initial work on assessment of gait normality in which the human body motion is represented by a sequence of enhanced depth maps. The input data is provided by a system consisting of a Time-of-Flight (ToF) depth camera and two mirrors. This approach proposes two feature types to describe characteristics of localized points of interest and the level of posture symmetry. These two features are processed on a sequence of enhanced depth maps with the support of a sliding window to provide two corresponding scores. The gait assessment is finally performed based on a weighted combination of these two scores. The evaluation is performed by experimenting on 6 simulated abnormal gaits.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn