Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Matching-based depth camera and mirrors for 3D reconstruction
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trong Nguyen Nguyen, Huu Hung Huynh, Jean Meunier
Nơi đăng: Three-Dimensional Imaging, Visualization, and Display 2018; Số: 1;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Reconstructing 3D models is playing an important role in many applications. Instead of employing a collection of cameras and/or sensors, this paper proposes a simple way to build a cheaper system for 3D reconstruction using only one depth camera and two mirrors. Each mirror is equivalently considered as a depth camera at another viewpoint. Since all scene data are provided by only one depth sensor, our approach can be applied to moving objects and does not require any synchronization protocol as with a set of cameras. Experiments were performed on different objects to confirm reconstruction accuracy of our system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn