Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Improved collaborative filtering recommendations using quantitative implication rules mining in implication field
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Tan Nguyen; Lan Phan Phuong; Hung Huu Huynh; Hiep Xuan Huynh
Nơi đăng: The 3nd International Conference on Machine learning and Soft computing (ICMLSC2019); Dalat, Vietnam; Số: 1;Từ->đến trang: 110-116;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn