Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng mạng neuron nhân tạo để nhận dạng tệp thực thi giả thư mục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Đại học Đà Nẵng lần 8
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 8;Từ->đến trang: 219-223;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Virus máy tính xuất hiện và lây lan ngày càng nhiều. Một tỉ lệ không nhỏ virus đánh lừa người dùng kích hoạt bằng cách giả dạng thư mục. Các chương trình chống virus hiện nay đều nhận dạng chủ yếu dựa trên mã đặc trưng hoặc hành vi của tệp. Trong bài báo này, tác giả đề xuất phương pháp mới, sử dụng mạng Neuron để nhận dạng các tệp thực thi giả thư mục dựa trên việc nhận dạng biểu tượng của tệp. Tác giả đã thử nghiệm giải pháp đề xuất với lượng lớn mẫu virus giả thư mục (70 mẫu) thu thập được thực tế và kết quả thử nghiệm cho độ chính xác cao, hơn 99.8%.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Computer viruses appear and infect more and more. Some viruses cheat users by masquerading folder. Most of current antiviruses are based on specific code identification or behavior. This plan introduces another method which identify fake folder executable file, using Artificial Neural Network technology. The proposed solution is tested with 70 fake folder virus samples, with high accuracy (more than 99.8%).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn