Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Khuôn Mặt Tự Động Phục Vụ Nhận Dạng
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Trần Thanh Điệp, Tạ Thị Ái Nhi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học và Giáo Dục, Trường ĐHSP, ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 4(3);Từ->đến trang: 16-21;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát hiện khuôn mặt người là một kỹ thuật dùng để xác định vị trí và kích thước của khuôn mặt người trong một ảnh bất kỳ. Kỹ thuật này nhận biết các đặc trưng của các khuôn mặt và bỏ qua những phần khác trong ảnh như tòa nhà, cây cối, xe cộ,…Hiện nay, nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực với mục đích bảo mật. Bài báo này sẽ giới thiệu một phương pháp phát hiện khuôn mặt dựa trên hướng tiếp cận theo diện mạo sử dụng bộ phân loại mạnh AdaBoost. Dựa trên phương pháp này, chúng ta có thể xây dựng được cơ sở dữ liệu (CSDL) khuôn mặt một cách tự động phục vụ cho việc nhận dạng.
ABSTRACT
Face Detection is an approach that is used to determine location and size of face in any image. This approach detects features of face and skips other parts of image such as building, tree, transportation, etc… Currently, it is applied in many fields with security purpose. This paper will introduce a face detection method based on face approach using the AdaBoost strong classifier. Based on this method, we can build face database automatically to support recognition.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn