Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt sử dụng mạng Neuron nhân tạo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên, Võ Đức Hoàng, Hồ Viết Hà
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 12 (61);Từ->đến trang: 75-80;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo thống kê, tại Việt Nam hiện có hơn 2.5 triệu người khiếm thính, nhưng chỉ có khoảng 70 trường học, trung tâm dành cho người khuyết tật. Vì vậy nhiều nghiên cứu được thực hiện để nâng cao khả năng giao tiếp giữa người khuyết tật và phần còn lại, hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu cũng là một trong số đó. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp giúp nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt dạng tĩnh, dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh, nhận dạng màu da và ứng dụng mạng neuron nhân tạo trong nhận dạng. Giải pháp được giới thiệu ở đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về ngôn ngữ ký hiệu dành cho người Việt (với số lượng chữ cái nhiều và phức tạp hơn chuẩn quốc tế) sử dụng kĩ thuật xử lý ảnh số. Giải pháp này đã được thử nghiệm với độ ổn định và chính xác cao (98%).
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
According to statistics, Vietnam has more than 2.5 million people with hearing impairment, but only about 70 schools and centers are built for them. So some research are proceeded to improve the communication between hard-of-hearing people and others, and sign language recognition system is one of them. In this paper, we propose a method that can identify Vietnamese sign language in the static form, based on image processing techniques, skin color identification and uses the artificial neural network in recognition. The proposed solution is one of the first research on Vietnamese sign language using image processing techniques. This solution has been tested with high stability and accuracy (98%).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn