Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào/ra trường Đại học Bách Khoa
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Võ Đức Hoàng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Huỳnh Hữu Hưng
Số: T2014-02-92 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn