Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xử lý tín hiệu video và nhận dạng cử chỉ hỗ trợ người khiếm thính hòa nhập cộng đồng
Chủ nhiệm:  Huỳnh Hữu Hưng; Thành viên:  Võ Đức Hoàng, Nguyễn Trọng Nguyên, Trần Anh Kiệt, Trần Thế Vũ, Huỳnh Tấn Tiến
Số: B2016.ĐNA.21 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Xử lý tín hiệu video nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ tiếng Việt hỗ trợ người khiếm thính hòa nhập cộng đồng. Cụ thể: nghiên cứu, đề xuất được các giải pháp kỹ thuật để phân tích, xử lý tín hiệu video nhằm phát hiện ngôn ngữ cử chỉ của người khiếm thính, nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ, từ đó xây dựng được hệ thống phần mềm biểu diễn hai chiều ngôn ngữ và văn bản tiếng Việt hỗ trợ người khiếm thính trong giao tiếp.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn