Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,970,960

 Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam- những vấn đề đặt ra và giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lương Minh Việt- Trương Thị Thu Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Quản lý nhà nước; Số: 214;Từ->đến trang: 36-40;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam nhằm hỗ trợ người lao động (NLĐ) bị mất việc làm một phần thu nhập và quan trọng hơn là hỗ trợ họ được học nghề, tìm việc làm để ổn định cuộc sống. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, chính sách BHTN đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, đã khẳng định được BHTN là chính sách đúng đắn có tác động trực tiếp, thiết thực tới NLĐ, người sử dụng lao động (NSDLĐ), góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, BHTN là chính sách mới và phức tạp, do đó, vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần phải giải quyết.Vào ngày 19/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật việc làm, trong đó có nội dung về chính sách BHTN được chuyển từ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sang. Một lần nữa, chính sách BHTN lại trở thành một vấn đề nóng, được toàn xã hội quan tâm. Trong khuôn khổ bài viết, xin được bàn đến một số vấn đề bất cập về thể chế chính sách BHTN ở Việt Nam hiện nay và các giải pháp hoàn thiện.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn