Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,700

[1] Huy chương bạc cá nhân môn Cờ vua, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam. Năm: 1999.
[2] Huy chương bạc cá nhân môn Cờ vua, Đại hội TDTT Đại học Đà Nẵng lần thứ 3. Năm: 2003.
[3] Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Số: 4045/QĐ-UBND ngày 13/12/2007. Năm: 2007.
[4] Giấy khen của LĐLĐ TP.HCM v/v Đạt giải Nhất Hội thi "Công đoàn Việt Nam- 80 năm một chặng đường lịch sử". Số: 119/QĐKT ngày 28/7/2009. Năm: 2009.
[5] Bằng khen của BCH LĐLĐ TP.HCM v/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn NH 2010-2011. Số: 118/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 06/9/2011. Năm: 2011.
[6] Bằng khen của BCH LĐLĐ TP.HCM v/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn NH 2012-2013. Số: 229/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 17/10/2013. Năm: 2013.
[7] Bằng khen của BCH LĐLĐ TP.HCM v/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn NH 2013-2014. Số: 106/QĐ-KT-LĐLĐ ngày 09/9/2014. Năm: 2014.
[8] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NH 2013-2014. Số: 3819/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2014. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn