Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,537

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý nhà nước về Văn hóa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Kinh tế- ĐHĐN
[2]Hành chính công
Ngành: Khoa học quản lý
 2017 Sinh viên đại học chính quy các ngành Kinh tế Phát triển, Kinh tế Lao động, Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Kinh tế công, Quản lý nhà nước (Hành chính công, Kinh tế chính trị).  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật tổ chức công sở
Ngành: Khoa học quản lý
 2017 Sinh viên đại học chính quy chuyên ngành Quản lý nhà nước  Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn