Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,557

 State Management of Unemployment insurance: The case of Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lương Minh Việt, Trương Thị Thu Hiền
Nơi đăng: 2018 5th International Conference on Business, Economics and Management (BUSEM 2018)- Francis Academic Press, UK; Số: Vol. 4 Part A;Từ->đến trang: 251-254;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
After over 9 years of implementation (2009-2018), the unemployment insurance (UI)policy in Vietnam has increasingly confirmed the role of a social policy contributing to preventingand overcoming the consequences of unemployment, with more than 11.9 million participants.However, the coverage of UI in the labor force in Vietnam is still very low (only 21 .82%), the status of UI cheating, UI debts remain frequent, which requires state management of UI to be strengthened. This paper evaluates the results of UI, analyzes the inadequacies in state management of UI over the past time and proposes some solutions to resolve those inadequacies, contributing to improve the efficiency of UI policy in Vietnam.
ABSTRACT
After over 9 years of implementation (2009-2018), the unemployment insurance (UI)policy in Vietnam has increasingly confirmed the role of a social policy contributing to preventingand overcoming the consequences of unemployment, with more than 11.9 million participants.However, the coverage of UI in the labor force in Vietnam is still very low (only 21 .82%), the status of UI cheating, UI debts remain frequent, which requires state management of UI to be strengthened. This paper evaluates the results of UI, analyzes the inadequacies in state management of UI over the past time and proposes some solutions to resolve those inadequacies, contributing to improve the efficiency of UI policy in Vietnam.
[ 2019\2019m010d022_12_36_4811-_Ky_yeu_Hoi_thao_Quoc_te.PDF ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn