Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,475

 Công tác tổ chức nhân sự tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh- nghiên cứu hướng cải tiến trong quy trình làm việc
Chủ nhiệm:  Châu Vĩnh Huy; Thành viên:  Phí Thị Sen, Trương Thị Thu Hiền
Số: NCKH-UPES ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn