Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,134,276

 Bồi dưỡng năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn thông qua khai thác các bài toán thực tế trong dạy học Xác suất - Thống kê ở trường Trung học Phổ thông
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free pri
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hoàng Nam Hải*; ThS. Nguyễn Thanh Tùng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 10(83).2014;Từ->đến trang: 12;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khoa học nói chung thống kê nói riêng đều bắt nguồn từ hoạt động thực tiễn của con người. Thực tiễn là nguồn gốc, là động lực cho thống kê hình thành và phát triển. Sự phát triển hoàn thiện của thống kê sẽ tác động ngược lại giúp con người thành công trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội. Vai trò đó càng thể hiện rõ nét hơn trong thời đại "bùng nổ" thông tin. Để có thể tiếp nhận và xử lí khối lượng thông tin khổng lồ "bủa vây" chúng ta từ mọi hướng, mỗi công dân nhất định phải có năng lực sàng lọc, suy xét, phân tích để rút ra các quyết định hành động phục vụ cho nhu cầu của bản thân cũng như doanh nghiệp. Do đó việc khai thác các bài toán thực tiễn trong dạy học một số nội dung xác suất và thống kê không những đem lại niềm vui và hứng thú cho học sinh mà còn nâng cao năng lực vận dụng tri thức xác suất thống kê vào việc giải quyết các tình huống bắt gặp trong thực tiễn.
ABSTRACT
Sciences in general and statistics in particular are derived from human real-life activities. Practical applications have motivated the development of statistics, which in its turn have facilitated human socio-economic progresses. That role is more clearly expressed in an era when we are all bounded with huge volumes of information of all kinds. To be able to access and process such information, every citizen must have capabilities of varying assumptions, analyzing situations and improving decisions, to the benefit of themselves and of their businesses. Therefore modeling real-life problems in teaching some contents of statistics and probability will not only bring joy and excitement to the students, but also enhance their capability to apply knowledge of probability and statistics to solving situations encountered in the real world.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn