Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,184,386

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Vương Tiểu Khôi
Đề tài: Phát triển năng lực suy luận thống kê cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học Thống kê toán

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Huế

 2016

 2016

[2]Lương Viết Hùng
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực độc lập sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông thông qua dạy học Toán

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Huế

 2016

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn