Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,134,251

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán Cơ sở
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Cử nhân Sư phạm Giáo dục Mầm non
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[2]PPDH Toán ở tiểu học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[3]Thống kê thực hành
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Cử nhân Sư phạm
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[4]Ứng dụng CNTT trong dạy học tiểu học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[5]Xác suất và Thống kê Toán
Ngành: Giao thông vận tải
 2000 Sinh viên Kinh tế, sinh viên Cầu đường, xây dựng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng, ĐHĐA, ĐHDT, Học viện Bưu chính Viễn thông
[6]Toán Cao cấp
Ngành: Giao thông vận tải
 1999 Sinh viên Kỹ thuật Công trình, Xây dựng, Cơ khí, Kinh tế  Trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng
[7]Vận trù học
Ngành: Giao thông vận tải
 1999 Sinh viên Kỹ thuật Công trình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng
[8]Quy hoạch tuyến tính
Ngành: Giao thông vận tải
 1999 Sinh viên Kinh tế  Trường Cao đẳng GTVT 2 Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn