Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,324,266

 Đánh giá và phát triển năng lực toán học của học sinh Việt Nam
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  PGS. TS. Trần Vui; Thành viên:  Thành viên tham gia
Số: VI2.2-2010.11-07TLGD ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn