Huỳnh Ngọc Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,562

 
Mục này được 30093 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Ngọc Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/12/1974
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh; Tại: Đại học Bách khoa Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Năng lượng; Tại: University of Leeds (UK)
Dạy CN: Công nghệ Nhiệt Điện Lạnh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84.0236) 3842366; Mobile: 0932500879
Email: hnhung@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2020-nay Phó trưởng khoa, khoa CN Nhiệt Điện Lạnh, Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
2014-2018 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Leeds, UK
2010-2014 Trưởng bộ môn Cơ sở kỹ thuật Nhiệt, Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh, ĐHBK Đà Nẵng
2000-2003 Học Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Nhiệt tại Đại học Đà Nẵng
1998-nay Giảng viên Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phương pháp sai phân hữu hạn giải bài toán truyền nhiệt phi tuyến ổn định trong cánh thẳng biên dạng hình chữ nhật. Tác giả: Huỳnh Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 22, No. 5A. Trang: 99-103. Năm 2024. (Jun 10 2024 11:13AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của các thông số khí hậu đến sự phân bố nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo*, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Phúc, Huỳnh Ngọc Hùng, Phạm Ngọc Phương. Journal of Science and Technology. Số: 10.2. Trang: 1-5. Năm 2022. (Mar 30 2023 9:28AM)
[3]Bài báo: Phân bố nhiệt trong mặt đường bê tông nhựa: Thực nghiệm và mô phỏng số. Tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Trần Thị Thu Thảo*, Hoàng Văn Tỉnh, Tôn Thất Bảo Nam, Huỳnh Ngọc Hùng. Journal of Science and Technology. Số: 5. Trang: 50-55. Năm 2022. (Mar 30 2023 9:15AM)
[4]Bài báo: Mô hình mô phỏng tank trữ nhiệt dưới dạng phân tầng nhiệt dùng phương pháp thể tích hữu hạn. Tác giả: Huỳnh Ngoc Hùng*, Phạm Duy Vũ. Journal of Science and Technology. Số: 10.2. Trang: 12-16. Năm 2022. (Mar 30 2023 9:22AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu xác định thông số động học của quá trình nhiệt phân nhanh bột gỗ trong lò tầng sôi. Tác giả: Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Hoàng Ngọc Đồng, Huỳnh Ngọc Hùng. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 17. Trang: 1859-1531. Năm 2019. (Aug 1 2019 11:39AM)
[6]Bài báo: Chương trình giải bài toán dẫn nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Nguyễn Bốn, Huỳnh Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt ISSN 0868-3336. Số: 56. Trang: 11-13. Năm 2004. (Feb 11 2011 3:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Temperature-related thermal properties of paving materials: experimental analysis and effect on thermal distribution in semi-rigid pavement. Authors: Tran, T. T., Nguyen, H. H., Pham, P. N., Nguyen, T., Nguyen, P. Q., & Huynh, H. N.. Road Materials and Pavement Design. No: https://doi.org/10.1080/14680629.2023.2170270. Pages: 1-21. Year 2023. (Mar 30 2023 9:45AM)
[2]Article: Sensitivity study on the influence of the complex refractive indices on the radiative properties of coal and fly ash and the radiative heat transfer in a pilot-scale pulverised coal combustion. Authors: Huynh, N. Hung*; Szuhánszki, János; Ma, Lin; Ingham, Derek; Pourkashanian, Mohamed
. Proceeding of the 6th International Conference on Sustainable Energy (ICSE 2020). No: 1953. Pages: 150-157. Year 2020.
(Apr 7 2022 5:14PM)
[3]Article: Investigation of particle radiation and its effect on NO prediction in a pilot-scale facility for both air and oxy-coal combustion. Authors: H. N. Huynh, AG Clements, J Szuhánszki, WF Gale, L Ma, DB Ingham, M Pourkashanian. Fuel journal. No: 250. Pages: 254-264. Year 2019. (Aug 1 2019 8:46AM)
[4]Article: Radiation Simulation for Air and Oxy-fuel Combustion using Computational Fluid Dynamics. Authors: H. N. Huynh. White Rose. No: Thesis (PhD). Pages: 235. Year 2018. (Aug 1 2019 9:11AM)
[5]Presentations: Investigation of particle radiation in a pilot-scale facility for both air and oxy-coal combustion. Authors: H. N. Huynh, A.G. Clements, J. Szuhánszki, W.F. Gale, L. Ma, D.B. Ingham, M. Pourkashanian. European Conference on Coal Research and its Applications (ECCRIA), Sheffield, United Kingdom. Pages: 1-2. Year 2016. (Aug 1 2019 10:54AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Kỹ thuật xử lý khí phát thải
Chủ biên: Phạm Duy Vũ. Đồng tác giả: Huỳnh Ngọc Hùng, Nguyễn Quốc Huy. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2019.(Aug 1 2019 11:51AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khí động lực học tính toán (CFD)
Ngành: Năng lượng
 2020 Đại học, Cao học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Các phương pháp số trong tính toán truyền nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2019 Đại học, Cao học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Nhiệt động học kỹ thuật cơ bản, nâng cao
Ngành: Nhiệt
 2019 Đại học, Cao học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Thiết bị trao đổi nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2005 Đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 1999 Đại học  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn