Huỳnh Ngọc Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,931,295

 
Mục này được 24581 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Ngọc Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/12/1974
Nơi sinh: Tân Kỳ, Nghệ An
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Kỹ Thuật nhiệt lạnh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Nhiệt Điện Lạnh
Lĩnh vực NC:  Truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt, Phương pháp tính truyền nhiệt
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 3842366; Mobile: 0904084550
Email: hnhung@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

  1998 -nay  : giảng viên Khoa Công nghệ nhiệt Điện lạnh Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chương trình giải bài toán dẫn nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bốn, ThS. Huỳnh Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt ISSN 0868-3336. Số: 56. Năm 2004. (Feb 11 2011 3:46PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết Bị Trao đổi nhiệt
Ngành: Năng lượng
 2006 Sinh viên Đại Học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Truyền Nhiệt
Ngành: Năng lượng
 2005 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật Nhiệt
Ngành: Năng lượng
 1999 Sinh Viên Đại Học  Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn