Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng CNTT của giáo viên trong giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Ngoc Mai Kha; Pham Thi To Nhu; Tan Choon Keong
Nơi đăng: Journal of Information System and Technology Management; Số: 3(9);Từ->đến trang: 39-49;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The purpose of this case study was to understand the real use of ICT of teachers in teaching English in Vietnam. A total of 200 primary school teachers of English from 5 provinces in Vietnam took part in this study. These teachers were interviewed and asked to write reflection journals on the ICT use they had in their teaching context. The results indicated that in spite of the fact that using ICT in teaching English in Vietnam has become much more popular than before, the majority of them were still at low level users (levels 2-3) according to Lin, Wang and Lin’s pedagogy * technology model (2012) for ICT integration in education. The study also mentioned factors that influenced the use of ICT and pointed out recommendations to push up the use of ICT among teachers of English in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn