Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giải nhì toàn đoàn cuộc thi Tuyên truyền ca khúc CM cấp ĐHĐN. Năm: 1999.
[2] Giải nhất toàn đoàn cuộc thi SV 2000 cấp ĐHĐN. Năm: 2000.
[3] Giải nhất toàn đoàn cuộc thi SV 2000 khu vực miền trung Tây Nguyên, Đà Nẵng, 2000. Năm: 2000.
[4] Giải ba toàn đoàn cuộc thi SV 2000 toàn quốc, TP HCM. Năm: 2000.
[5] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN của trường ĐHSP. Năm: 2000.
[6] Học bổng giao lưu trao đổi sinh viên khu vực Đông Nam Á tại Singapore theo chương trình FELLOWSHIP của SIF. Năm: 2001.
[7] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN của ĐHĐN. Năm: 2002, 2003.
[8] Giải nhì toàn đoàn cuộc thi Tiếng hát HSSV toàn quốc, Nha Trang 2003. Năm: 2003.
[9] Giải thưởng Sao tháng Giêng. Năm: 2003.
[10] Giải ba NCKH sinh viên cấp toàn quốc. Năm: 2003.
[11] Kỷ niệm chương vì Thế hệ trẻ. Năm: 2006.
[12] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN cấp thành phố. Năm: 2011.
[13] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện Hè cấp thành phố. Năm: 2011.
[14] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Đề án NNQG 2020. Năm: 2011.
[15] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN giai đoạn 2007-2012. Năm: 2012.
[16] Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN giai đoạn 2007-2012. Năm: 2012.
[17] Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Năm: 2012.
[18] Danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn