Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nguồn gốc và ý nghĩa của các lễ hội gắn liền với danh nhân trong đời sống văn hóa Mỹ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 13;Từ->đến trang: 12 - 20;Năm: 2006
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm đóng góp những thông tin về nguồn gốc và ý nghĩa của một số ngày Lễ hội mang tên các danh nhân văn hoá Mỹ. Trong tiến trình hội nhập văn hoá quốc tế, việc tìm hiểu các yếu tố văn hoá của một cường quốc đối tác như Mỹ là một điều cần thiết.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
This paper provides the information about the origins and sifnificance of some festivities and ceremonies to commemorate great people in America. The study would help to promote the mutual understanding between Vietnamese and American peoples.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn