Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Classroom based assessment in teaching English in the context of Vietnam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Ngoc Mai Kha
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: The University of Danang Technology and Science Magazine
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 2(63);Từ->đến trang: 58 -65;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào quy trình đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập. Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam hiện nay, đánh giá dựa vào lớp học vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Bài báo này giới thiêu tổng quát về hệ thống đánh giá trong giáo dục Việt Nam, thảo luận về tầm quan trọng, lợi ích và các đặc điểm của hệ thống đánh giá dựa vào lớp học. Từ căn cứ này, bào báo đề xuất các phương án áp dụng đánh giá dựa vào lớp học trong bối cảnh dạy và học tiếng Anh cho trẻ em tại Việt Nam.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Assessment is said to be one of the significant factors contributing to the process of evaluating educational efficiency (teaching and learning quality). In the context of Vietnam, classroom-based assessment has not been applied popularly. This paper aims to make a review on Vietnam educational assessment system, then discusses the significance, benefits and features of classroom –based assessment in theory. From this base, the paper puts forward some suggestions to the application of classroom-based assessment in teaching English to young learners in the context of Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn