Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá thực trạng về giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng theo định hướng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Đề xuất giải pháp
Chủ nhiệm:  Huỳnh Ngọc Mai Kha; Thành viên:  Hồ Thị Thục NhiPhạm Thị Tố NhưNguyễn Dương Hồng Linh
Số: B2016DNA02TT ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
Tìm hiểu, khảo sát thực trạng về công tác giảng dạy, chương trình, giáo trình, kết quả học tập và thi chuẩn đầu ra của sinh viên các trường thành viên Đại học Đà Nẵng, từ đó đề xuất giải pháp cho mô hình mới
Các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn