Huỳnh Nhật Tố
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,471

 
Mục này được 30188 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Nhật Tố
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/10/1981
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tự động hóa; Tại: Trường Đại học Bách khoa
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp; Tại: National Tsing Hua University
Dạy CN: Quản lý Công nghiệp, Quản lý dự án
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0935.555.311
Email: huynhato@ud.edu.vn; hnto@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 + 01/2005 – 10/2007: Giảng viên, Phó Bí thư LCĐ khoa Xây dựng TLTĐ, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
+ 10/2007 – 09/2009: Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
+ 09/2009 – 08/2011: Hoc Thạc sĩ ngành Quản lý công nghiệp tại ĐH Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan
+ 09/2011 – 09/2014: Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
+ 09/2014 – 01/2018: Nghiên cứu sinh ngành Quản lý công nghiệp tại ĐH Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan
+ 12/2014 – 08/2017: Phó Bí thư Chi bộ ĐH Thanh Hoa – Chiao Tung, Đài Loan
+ 02/2018 - 04/2020: Giảng viên khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
+ 05/2020 đến nay: Trưởng Bộ môn Quản lý Công nghiệp, Khoa Quản lý Dự án, ĐHBK-ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng thuật toán phát hiện sớm lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất với độ chính xác cao. Chủ nhiệm: Huỳnh Nhật Tố. Mã số: T2019-02-36. Năm: 2020. (Jul 10 2020 3:22PM)
[2] Đề tài Khác: Xây dựng hệ thống kiểm soát và phân loại lỗi trong sản xuất màn hình LCD. Chủ nhiệm: GS. Chen-Fu Chien. Mã số: MOST 105-2254-2206. Năm: 2017. (Oct 3 2018 10:54AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng thuật toán Gen đa mục tiêu cho việc lựa chọn và lập tiến độ hạng mục dự án. Chủ nhiệm: Huỳnh Nhật Tố. Mã số: T2012-02-51. Năm: 2012. (Jan 2 2013 10:45AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Online defect prognostic model for textile manufacturing. Tác giả: Nhat-To Huynh. Resources, Conservation and Recycling. Số: 161. Trang: 104910. Năm 2020. (Jul 10 2020 3:25PM)
[2]Bài báo: Predicting energy consumption in multiple buildings using machine learning for improving energy efficiency and sustainability. Tác giả: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo, Thi-Thu-Ha Truong, Nhat-To Huynh, Ngoc-Son Truong. Journal of Cleaner Production. Số: 260. Trang: 121082. Năm 2020. (Jul 10 2020 3:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Approach for Designing an Optimal CNN Model Based on Auto-Tuning GA with 2D Chromosome for Defect Detection and Classification. Authors: Nhat-To Huynh, Duong-Dong Ho, Hong-Nguyen Nguyen. Journal of Sustainability. No: 15(6). Pages: 15(6). Year 2023. (Apr 10 2023 7:57AM)
[2]Article: Status and challenges of textile and garment enterprises in Vietnam and a framework toward industry 3.5. Authors: Nhat-To Huynh. International Journal of Logistics Research and Applications. No: 1. Pages: 11. Year 2022. (Nov 23 2022 3:39PM)
[3]Article: An Integrated Approach for IC Design R&D Portfolio Decision and Project Scheduling and A Case Study. Authors: Chen-Fu Chien, Nhat-To Huynh. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing. No: Vol. 31, No. 1. Pages: 76-86. Year 2018. (Mar 27 2018 9:58AM)
[4]Article: A hybrid genetic algorithm with 2D encoding for the scheduling of rehabilitation patients. Authors: Nhat-To Huynh, Yi-Chao Huang, Chen-Fu Chien. Computers & Industrial Engineering. No: 125. Pages: 221-231. Year 2018. (Feb 24 2019 3:58PM)
[5]Article: A hybrid multi-subpopulation genetic algorithm for textile batch dyeing scheduling and an empirical study. Authors: Nhat-To Huynh, Chen-Fu Chien. Computers & Industrial Engineering. No: https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.01.005. Pages: https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.01.005. Year 2018. (Apr 16 2018 9:57AM)
[6]Presentations: A Novel Approach for Evaluating the Performance Efficiency of Power Plants. Authors: Nhat-To Huynh, T.-K.-O. Le. The 17th International Symposium on Advanced Technology. Pages: 31. Year 2018. (Jun 17 2019 10:50PM)
[7]Presentations: Common-Weight DEA Approach to Evaluate the Performance Efficiency of Power Plants. Authors: Nhat-To Huynh, T.-K.-O. Le. the International Conference on Innovation & Management. Pages: 2018. Year 2018. (Jun 17 2019 10:51PM)
[8]Presentations: Multi-Subpopulation Genetic Algorithm with Estimation of Distribution Algorithm for Textile Batch Dyeing Scheduling Problem. Authors: Nhat-To Huynh, Chen-Fu Chien. International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering. Year 2017. (Jun 17 2019 10:41PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 10 2020 3:27PM)
[1]Decision-making models in Industrial Revolution 4.0 and Applications Chủ biên: Nhat-To Huynh, Thi-Hoang-Giang Tran. Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. Năm 2020.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua. Năm: 2009.
[2] Giải C, Giải thưởng “Hoạt động Khoa học và Công nghệ Xuất sắc” năm học 2018 - 2019. Số: 2356/QĐ-ĐHBK. Năm: 2018.
[3] Bằng khen. Số: 4403/QĐ-UBND. Năm: 2018.
[4] Bằng khen hoạt động khoa học công nghệ. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý Chuỗi cung ứng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa
[2]Quản lý sản xuất
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên ngành QLCN  Trường Đại học Bách khoa
[3]Phân tích định lượng trong quản lý
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên ngành QLCN (Đại học)  Trường Đại học Bách khoa
[4]Quản lý dự án
Ngành: Khoa học quản lý
 2006 Sinh viên khoa QLDA
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐHBK
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn