Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hoaltn' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Lê Thị Ngọc Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,195,814

 
Mục này được 5482 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Ngọc Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/10/1988
Nơi sinh: Đông Triều- Quảng Ninh
Quê quán Tân Kim- Phú Bình- Thái Nguyên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tại: Học viện Báo chí và tuyên truyền
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học; Tại: Học viện Báo chí và tuyên truyền
Lĩnh vực NC: Hồ Chí Minh học
Địa chỉ liên hệ: Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 10/2011 đến tháng 6/2016 giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản- Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
- Từ tháng 6/2016 đến nay giảng dạy tại Khoa Kinh tế chính trị- Đại học Kinh tế Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số nguyên tắc giáo dục cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự. Số: 3(163). Trang: 13-15. Năm 2017. (Jul 16 2017 9:20AM)
[2]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và mục đích của giáo dục trong việc đào tạo con người Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 192. Trang: 67-69. Năm 2017. (Mar 2 2017 10:31AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành: Khác
 2016 Sinh viên  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn