Hoàng Trần Thế
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 4187 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Trần Thế
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/10/1986
Nơi sinh: Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Quê quán Hòa Hải Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Mạng lưới và hệ thống điện, truyền tải và ổn định hệ thống; Tại: Đại học Bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kĩ Thuật Điện; Tại: Grenoble INP
Dạy CN: Hệ thống Điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, IELTS 7.0; Nga, TKRI II
Địa chỉ liên hệ: 159 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0084-905-98-88-40
Email: hoangtranthe18@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2004 đến 2010: Học Đại học tại trường Đại học Bách khoa Tomsk, thành phố Tomsk, Liên Bang Nga;
- Từ 2010 đến 2012: Học Cao học tại trường Cao học Bách khoa Tomsk, thành phố Tomsk, Liên Bang Nga;
- Từ 12/2012 đến nay: Giảng viên khoa Điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, tính toán các thông số chỉnh định hệ thống thí nghiệm Rơ le số qua giao thức kết nối với máy tính tại phòng thí nghiệm khoa Điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Mã số: D2014-01-21. Năm: 2015. (Apr 19 2016 9:22AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng phần mềm PSCAD/EMTDC để phân tích và đánh giá chất lượng điện áp. Chủ nhiệm: Hoàng Trần Thế. Mã số: T2013-02-CBT91. Năm: 2013. (Apr 19 2016 9:20AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tính toán các thông số cài đặt cho rơ le kỹ thuật số SEL-387A bảo vệ máy biến áp. Tác giả: Phạm Văn Kiên, Hoàng Trần Thế. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 03(88).2015. Trang: Từ trâng 52 đến trang 56. Năm 2015. (Apr 19 2016 9:27AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn