Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống lấy, làm mát và sắp xếp CD & DVD cho nhà máy sản xuất đĩa
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  ThS. Hoàng Văn Thạnh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  ThS. Trần Minh Sang; KS. Trần Phước Thanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: Đ2013-02-67 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn