Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,170,506

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật chế tạo máy
Ngành: Cơ khí động lực
 2012 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Công nghệ chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên Đại học  Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Đồ án Công nghệ Chế tạo máy
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên Đại học
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn