Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,548

 Phương pháp giáo dục đạo đức theo định hướng năng lực cho học sinh THCS trong dạy học môn GDCD hiện nay
Chủ nhiệm:  Hồ Thanh Hải; Thành viên:  PGS.TS Đào Thị Ngọc Minh (Giảng viên hướng dẫn); Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
Số: 62.14.01.11 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
 Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn