Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,116,536

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giáo dục chính trị
Ngành: Khoa học giáo dục
 2016 Sinh viên hệ Trung cấp mầm non thuộc trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đào tạo  Trung tâm giáo dục thường xuyên Thành Phố Đà Nẵng
[2]Lý luận dạy học giáo dục chính trị- Giáo dục công dân
Ngành: Khoa học giáo dục
 2016 Sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn