Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Quốc Phòng - An Ninh
Ngành: Khoa học chính trị
 2020 Sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học sư Phạm - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Chuyên đề Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Ngành: Khoa học chính trị
 2020 Sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị,Trường Đại học sư Phạm - Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ngành: Khoa học chính trị
 2020 Sinh viên Trường Đại học sư Phạm - Đại học Đà Nẵng  các đơn vị Liên kết của Trường Đại học sư Phạm - Đại học Đà Nẵng Tại Cần Thơ, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh
[4]Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng  1. Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2. Các đơn vị Liên kết của Trường Đại học sư Phạm - Đại học Đà Nẵng Tại Cần Thơ, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh
[5]Giáo dục giá trị sống và Kỹ năng sống
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên chính quy  Trường Đai học Sư Phạm Đà Nẵng
[6]Giáo dục chính trị ( Hệ trung cấp)
Ngành: Khoa học chính trị
 2016 Sinh viên hệ Trung cấp mầm non thuộc trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đào tạo  Trung tâm giáo dục thường xuyên Thành Phố Đà Nẵng
[7]Lý luận và Phương pháp dạy học giáo dục chính trị- Giáo dục công dân
Ngành: Khoa học giáo dục
 2016 Sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn