Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Năm: 2008, 2009, 2010.
[2] Giấy khen của Giám đốc đại học Đà Nẵng. Năm: 2008, 2014, 2015.
[3] Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Năm: 2009.
[4] Giấy khen Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Năm: 2009, 2010.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2009, 2010, 2016, 2017, 2018, 2019.
[6] Giấy khen của BCH công đoàn ĐHĐN vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Năm: 2010.
[7] Giấy khen Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015, 2016, 2017.
[8] Bằng khen BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Năm: 2017.
[9] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2017.
[10] Giấy khen Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2018.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn