Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,538

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xây dựng nền đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Xây dựng mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Đồ án Xây dựng nền đường
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Đồ án Xây dựng mặt đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Tin học ứng dụng trong thiết kế đường
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Thực hành tin học ứng dụng trong thiết kế đường
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  Khoa Xây dựng Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn