Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,606,209

[1] Giải nhất giải thưởng Loa Thành - Giành cho Đồ án Tốt nghiệp Đại học Xuất Sắc của Sinh viên Kiến trúc – Xây dựng. Số: 2005-3/GTLT. Năm: 20/11/2005.
[2] Giải nhất Hội nghị Sinh viên Nghiên Cứu Khoa Học, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 2004-2005. Năm: 2005.
[3] Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng Tạo. Số: 694NQ/TWĐTN. Năm: 2005.
[4] Bằng khen "Bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín" do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng. Số: 1350/QĐ-UBND ngày 14/4/2020. Năm: 2020.
[5] Bằng khen "Bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín" do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng. Năm: 2022.
[6] Prize for Excellent Paper. Số: 2008-150. Năm: 31/10/2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn