Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,455,756

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ỨNG DỤNG XI MĂNG VI SINH TRONG GIA CỐ NỀN ĐẤT CÁT
.
Tác giả: Hoàng Phương Tùng, Đỗ Thanh Huyền
. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng. Số: 12 (5). Trang: 31-36. Năm 2022.
(Oct 24 2022 5:19PM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG XI MĂNG VI SINH DỰA TRÊN ENZYME CHIẾT XUẤT TỪ VI KHUẨN CHO MỤC ĐÍCH GIA CỐ ĐẤT CÁT YẾU . Tác giả: Hoàng Phương Tùng, Đỗ Thanh Huyền
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 19 (4.2). Trang: 7-11. Năm 2021.
(Nov 26 2021 7:00PM)
[3]Tham luận: Đánh giá sự ổn định mái dốc nền đường đào thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Tác giả: Th.S Hoàng Phương Tùng (Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng), Ks. Trần Chung (Cty TNHH Tư vấn KHKT cầu đường Quảng Trị). Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại Học Đà Nẵng lần thứ V. Trang: 326–331_Quyển 1. Năm 2012. (Jan 13 2013 11:33PM)
[4]Bài báo: Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp bấc thấm giãn nở ngang. Tác giả: Hoàng Phương Tùng (Đại học Bách Khoa), Ji-ho Park, Yong-Uk Kim (Đại học Myongji, Hàn Quốc). Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 062009. Trang: 65-74. Năm 2009. (Jan 13 2013 11:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: New frontiers in sustainable cements: Improving the performance of carbonated reactive MgO concrete via microbial carbonation process. Authors: Nguyen Tien Dung, Tung Hoang, En-Hua Yang, Jian Chu, Cise Unluer. Construction and Building Materials. No: 356 (2022) 129243. Pages: 1-20. Year 2022. (Oct 24 2022 5:11PM)
[2]Article: Comparative evaluation of freeze and thaw effect on strength of BEICP-stabilized silty sands and cement- and fly ash-stabilized soils. Authors: Tung Hoang, Huyen Do, James Alleman, Bora Cetin, Asli Y. Dayioglu. Acta Geotechnica (Germany). No: 2022. Pages: 1-20. Year 2022. (Oct 24 2022 5:12PM)
[3]Article: Developing artificial neural network models to predict corrosion of reinforcement in mechanically stabilized earth walls. Authors: Thu-Ha Nguyen, Truong-Linh Chau, Tung Hoang, Teron Nguyen. Neural Computing and Applications. No: 2022. Pages: 1-13. Year 2022. (Dec 5 2022 9:02AM)
[4]Article: Use of microbial carbonation process to enable self‐carbonation of reactive MgO cement mixes. Authors: Tung Hoang, Nguyen Tien Dung, Cise Unluer, Jian Chu. Cement and Concrete Research. No: 143. Pages: 106391-1 đến 106391-15. Year 2021. (Nov 26 2021 6:51PM)
[5]Article: Closure to “Engineering Properties of Biocementation Coarse- and Fine-Grained Sand Catalyzed by Bacterial Cells and Bacterial Enzyme” by Tung Hoang, James Alleman, Bora Cetin, and Sun-Gyu Choi. Authors: Tung Hoang, James Alleman, Bora Cetin, Sun-Gyu Choi. Journal of Materials in Civil Engineering. No: 33 (6). Pages: 07021007-1 đến 07021007-2. Year 2021. (Nov 26 2021 6:53PM)
[6]Article: Modified one-phase-low-pH method for bacteria or enzyme-induced carbonate precipitation for soil improvement. Authors: Ming-Juan Cui, Han-Jiang Lai, Tung Hoang, Jian Chu. Acta Geotechnica (Germany). No: 17. Pages: 2931-2941. Year 2021. (Nov 26 2021 6:55PM)
[7]Presentations: Bio-mediated Soil Improvement Is A Potential Method for Mitigating Soil Erosion. Authors: Tung P. Hoang, Huyen T. Do, Xuan T.M. Nguyen, Thien Q. Tran, Lang H. Vo . 19th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-19). Pages: 19-20. Year 2021. (Nov 26 2021 7:08PM)
[8]Presentations: Application of Biological Process for Enhancing Carbonation of MgO Cement . Authors: Huyen Do, Tung Hoang. The 20 th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-20). Pages: 112-113. Year 2021. (Nov 26 2021 7:13PM)
[9]Article: Engineering Properties of Biocementation Coarse- and Fine-Grained Sand Catalyzed by Bacterial Cells and Bacterial Enzyme. Authors: Tung Hoang, James Alleman, Bora Cetin, Sun-Gyu Choi. Journal of Materials in Civil Engineering. No: 32(4). Pages: 04020030-1-15. Year 2020. (Aug 10 2020 2:23PM)
[10]Presentations: Bacterial enzyme induced calcite precipitation improving silty sand soil strength. Authors: Hoang Tung, James Alleman, Bora Cetin, Do Huyen. Proceedings of the 3rd International Conference on Transportation Infrastructure and Sustainable Development. Pages: 272-277. Year 2019. (Aug 10 2020 2:25PM)
[11]Article: Splitting Tensile Strength of Fiber-Reinforced and Biocemented Sand. Authors: Sun-Gyu Choi, Tung Hoang, E. James Alleman, Jian Chu. Journal of Materials in Civil Engineering. No: 31(9). Pages: 06019007-1-5. Year 2019. (Aug 10 2020 2:21PM)
[12]Article: Undrained Behavior of Microbially Induced Calcite Precipitated Sand with Polyvinyl Alcohol Fiber. Authors: Sun-Gyu Choi, Tung Hoang and Sung-Sik Park
. Applied Sciences - MDPI. No: 1214. Pages: 1-11. Year 2019.
(Apr 18 2019 12:58PM)
[13]Article: Sand and silty-sand soil stabilization using bacterial enzyme–induced calcite precipitation (BEICP). Authors: Tung Hoang, James Alleman, Bora Cetin, Kaoru Ikuma, and Sun-Gyu Choi
. Canadian Geotechnical Journal. No: 56: 808–822 (2019). Pages: 808-822. Year 2019.
(Apr 18 2019 1:03PM)
[14]Presentations: A Study on Solution for “Green Material” Technology Focusing on Developing The Rating System of Recycled Material Content in Construction. Authors: Do Thanh Huyen; Hoang Phuong Tung (Danang University of Technology, Vietnam) and Kim Sang-Bum (Dongguk University, Korea). 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, HoChiMinh, VietNam. Pages: 81-86_Volume 1. Year 2012. (Jan 13 2013 11:24PM)
[15]Presentations: Soft Ground Improvement with Expanding Vertical Drain. Authors: Hoang Phuong Tung and Phan Cao Tho (Faculty of Road and Bridge Engineering, Danang University of Technology, Danang City, Vietnam); Kim Young Uk (Department of Civil and Environmental Engineering, Myongji University, Yongin, Gyeonggi, Korea). International Symposium on Geotechnical Engineering, Ground Improvement and Geosynthetics for Sustainable Mitigation and Adaptation to Climate Change including Global Warming, Bangkok, Thailand. Pages: 379-387. Year 2009. (Jan 13 2013 11:18PM)
[16]Presentations: Application of Expanding Vertical Drain to Soft Ground (Korean Version). Authors: Park, jiho. Hoang, Phuong Tung. Kim, Young Uk. (Dept. of Civil Engineering, Univ. of Myongji, Korea) Shim, Jai Beom, Shim, Seong Hyeon (Samsung Coprporation, Engineering and Construction). Civil Expo 34_ 2008 KSCE Annual Conference, Daejeon, Korea. Pages: 2107-2110. Year 2008. (Jan 13 2013 11:12PM)
[17]Presentations: Behavior of Soft Ground Installed with Expanding Vertical Drain. Authors: Hoang Phuong Tung, Ji-Ho Park, Young-Uk Kim (Dept. of Civil Engineering, Univ. of Myongji, Korea), Seong-Hyeon Shim, Jai-Beom Shim (Samsung Coprporation, Engineering and Construction). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học chuyên ngành Địa kỹ thuật trong Xây dựng công trình Cảng biển 2008, Hàn Quốc. Pages: 43-49. Year 2008. (Jan 13 2013 11:10PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn