Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hoàng Thế Hải - CN. Lê Văn Hiền
Nơi đăng: Kỷ Yếu Hội thảo Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý học; Số: 2019;Từ->đến trang: 167-173;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xã hội hiện đại làm cho giới trẻ trở nên năng động, song cũng khiến họ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhiều tình huống cảm thấy bế tắc, không thể vượt qua và nhanh chóng rơi vào trạng thái stress cao độ, đặc biệt là lứa tuổi trung học phổ thông (THPT), do chưa trưởng thành hoàn toàn về mặt tâm lý, xã hội. Thực tế hiện nay có khá nhiều học sinh THPT do những căng thẳng về tâm lý, không được tư vấn và giải tỏa, đã tìm đến những cách giải quyết tiêu cực như gây gổ đánh nhau, tự làm tổn thương, thậm chí tìm đến cái chết. Vì vậy, tham vấn tâm lý là một nhu cầu cần thiết đối lứa tuổi học sinh THPT. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát nhu cầu này ở 319 học sinh trường THPT Phan Châu Trinh – TP Đà Nẵng trên các mặt nội dung, hình thức, người tham vấn và thời gian tham vấn. Nghiên cứu được thực hiện bằng nhiều phương pháp, ngoài các phương pháp nghiên cứu lý thuyết chung còn sử dụng các phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu... Kết quả cho thấy, nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh ở mức độ khá cao, có sự khác biệt giữa các khối lớp. Trên cơ sở thực trạng, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý của các em.
ABSTRACT
: Modern society makes young people actively, on the one hand, but it also causes them facing many difficulties and challenges, on the other side. They fall into many dilemmas and impossible situations, which let them quickly getting in a state of extreme stress. The case mainly happens to high school age due to their unmatured psychological and social characteristics. Nowadays, there are many high school students have made some harmful solutions such as fighting, self-hurt, even do suicides. Reasons for the phenomenon come from students’ psychological stress, not being consulted and relieved. As a result, psychological counselling is an essential need for high school students. We surveyed the need at 319 students of Phan Chu Trinh High School, which locates in Danang City, on the content, form, counsellors, and the time of consultation. Many methods conduct the study that applied not only some methods of general theoretical research but also approaches of questionnaire surveys, in-depth interviews. The results show that students’ need for psychological counselling is a quite high rate, and there are different rates among classes and grades. Based on the current situation, we propose some measures to meet the need of students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn