Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mối quan hệ giữa bị bắt nạt học đường với mức độ stress tâm lý của học sinh trung học cơ sở ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Hoàng Thế Hải*; CN. Lê Văn Hiền; Lê Thị Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. Số: 18 (10). Trang: 24-27. Năm 2020. (Dec 22 2020 8:34AM)
[2]Bài báo: Mối quan hệ giữa cách ứng phó với mức độ stress tâm lý của giáo viên mầm non TP Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thế Hải, Hồ Thị Thúy Hằng. Tạp chí Tâm lý học. Số: số 1(283). Trang: 63-74. Năm 2019. (Nov 11 2019 4:14PM)
[3]Tham luận: Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thế Hải, Lê Văn Hiền. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Tâm lý học: Tâm lý học và đạo đức nghề tâm lý học. Trang: 458-463. Năm 2019. (Apr 3 2020 11:05AM)
[4]Bài báo: Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng. Tác giả: TS. Hoàng Thế Hải - CN. Lê Văn Hiền. Kỷ Yếu Hội thảo Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý học. Số: 2019. Trang: 167-173. Năm 2019. (Oct 23 2020 5:57AM)
[5]Tham luận: Các yếu tố ảnh hưởng đến stress của giáo viên mầm non. Tác giả: Hoàng Thế Hải, Hồ Thị Thúy Hằng. Kỷ yếu Hội thảo Tâm lý học đường tần VI, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trang: 895-902. Năm 2018. (Nov 11 2019 4:03PM)
[6]Bài báo: Mối quan hệ giữa đặc trưng nhân cách với mức độ stress tâm lý của giáo viên mầm non TP Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thế Hải. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Tâm lý học và sự phát triển bền vững. Số: 1. Trang: 46-52. Năm 2018. (Nov 11 2019 3:59PM)
[7]Tham luận: Rối nhiễu tâm lý ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – Thực trạng, nguyên nhân và biện pháp can thiệp. Tác giả: Lê Thị Phương Thảo Hoàng Thế Hải. Kỷ yếu Hội thảo Tâm lý học đường tần V, Phát triển Tâm lý học đường trên thế giới và ở Việt Nam, Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng. Trang: 510-519. Năm 2016. (Nov 11 2019 3:54PM)
[8]Bài báo: Biến đổi văn hóa nhà ở của người Mường ở Thanh Hóa trong thời kỳ biến đổi kinh tế - xã hội. Tác giả: Hoàng Thế Hải*, Quách Công Năm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 68. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[9]Bài báo: Thực trạng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nãng. Tác giả: ThS. Hoàng Thế Hải*
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 22. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[10]Bài báo: Xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn cùng lớp học của học sinh trường THCS Ngô Sỹ Liên - TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân*; ThS. Hoàng Thế Hải*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Số 2(75).2014. Trang: 27. Năm 2014.
(May 8 2014 4:31PM)
[11]Bài báo: Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Hoàng Thế Hải*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 14. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[12]Bài báo: Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Hoàng Thế HảiBùi Văn Vân . Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đai học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2 (63). Trang: 24 - 29. Năm 2013.
(Jun 2 2013 3:02PM)
[13]Bài báo: Tính tích cực học tập và vấn đề tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo tín chỉ. Tác giả: Hoàng Thế HảiNguyễn Thị Nguyệt. Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5 (4) 2012. Trang: 111-114. Năm 2012.
(Jan 11 2013 10:43AM)
[14]Tham luận: Vai trò của Đoàn thanh niên trong việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm. Tác giả: Hoàng Thế HảiBùi Văn Vân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo về nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm - ĐHSP Thanh phố Hồ Chí Minh. Trang: 40-46. Năm 2012. (Jan 11 2013 12:01PM)
[15]Bài báo: Tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Tác giả: Hoàng Thế HảiBùi Văn Vân. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đai học Đà Nẵng. Số: 11 (60). Trang: 70-76. Năm 2012. (Jan 11 2013 10:57AM)
[16]Tham luận: Rối nhiễu tâm lý ở học sinh trung học cơ sở - Nguyên nhân và biện pháp can thiệp. Tác giả: Hoàng Thế HảiLê Đình Đức
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3. Trang: 547-552. Năm 2012. (Jan 11 2013 11:04AM)
[17]Tham luận: Vận dụng thuyết nhu cầu của Maslow vào việc nhận diện và đáp ứng các nhu cầu của trẻ em lang thang đường phố. Tác giả: Hoàng Thế HảiLê Thị Kim ThuLê Thị Hiền
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo - Tập huấn "Công tác xã hội với trẻ em và gia đình" và "Phương pháp nghiên cứu định tính trong công tác xã hội"
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 30-36. Năm 2012.
(Jan 11 2013 12:09PM)
[18]Tham luận: Kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề của sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Tác giả: Hoàng Thế HảiPhạm Tiến Sỹ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V năm 2012. Trang: 160-170. Năm 2012. (Jan 11 2013 11:12AM)
[19]Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ ở Trường Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.. Tác giả: Hoàng Thế Hải. Kỷ yếu Hội thảo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam và 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Số: 1. Trang: 92-95. Năm 2011. (Jan 16 2013 4:05PM)
[20]Bài báo: Cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên. Tác giả: Hoàng Thế Hải. Tạp chí Khoa học giáo dục- Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 1 (1) 2011. Trang: 64-70. Năm 2011. (Jan 11 2013 10:33AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: FACTORS AFFECTING THE DECISION OF THE SELECTION OF KOREAN TOURISTS FOR A TOURIST DESTINATION: A STUDY IN CENTRAL VIETNAM. Authors: DONG HOANG NGUYEN1 , HAI THE HOANG2 , HAU NGOC LE3 & VINH-LONG TRAN-CHI. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD). No: Vol. 10, Issue 3, Jun 2020. Pages: 7473–7482. Year 2020. (Oct 30 2020 10:34PM)
[2]Article: An investigation of empathy in Vietnamese and Indonesian children. Authors: Vinh-Long Tran-Chi1, Liftiah Liftiah2 , Hai The Hoang3 , Thuy-Trinh Ngo-Thi4 , Hong-Gam Ngo-Thi5 . Journal Medical Science. No: 24(105). Pages: 3404-3412. Year 2020. (Dec 22 2020 8:27AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn