Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu stress tâm lý của giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Hồ Thị Thúy Hằng. Mã số: : T2018-TN-05. Năm: 2018. (Oct 23 2020 5:41AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Sự thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Thế Hải. Thành viên: Lê Thị PhiBùi Thị Thanh Diệu. Mã số: T2012-03-21. Năm: 2012. (Jan 11 2013 9:50AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng phó với stress của sinh viên Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Diệu. Thành viên: Hoàng Thế Hải. Mã số: T2012-03. Năm: 2012. (Jan 11 2013 10:15AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Hồng Phong. Thành viên: Hoàng Thế HảiBùi Văn VânĐinh Xuân Lâm. Mã số: T2012-03-13. Năm: 2012. (Jan 11 2013 10:03AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn ngân hàng đề thi các học phần Tâm lý học, Giáo dục học trong chương trình Nghiệp vụ sư phạm. Chủ nhiệm: Bùi Văn Vân. Thành viên: Hoàng Thế HảiLê Thị PhiBùi Thị Thanh DiệuLê Thị Kim Thu. Mã số: T 2011 - 03 - 34. Năm: 2011. (Jan 11 2013 10:22AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn