Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tâm lý học giáo dục
Ngành: Tâm lý học
 2018 Sinh viên chuyên ngành Tâm lý học và các ngành sư phạm  Đại học sư phạm Đà Nẵng
[2]Giao tiêp sư phạm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 cử nhân sư phạm  ĐHSP ĐN
[3]Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính
Ngành: Tâm lý học
 2018 cử nhân sư phạm  ĐHSP ĐN
[4]Kỹ năng học tập
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Cử nhân Tâm lý học  ĐHSP ĐN
[5]Tâm lý học du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Cử nhân Tâm lý học  ĐHSP ĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn