Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Rối nhiễu tâm lý ở học sinh trung học cơ sở - Nguyên nhân và biện pháp can thiệp
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải
Lê Đình Đức
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3; Số: 3;Từ->đến trang: 547-552;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Rối nhiễu tâm lý là một dạng chấn thương tinh thần nhẹ, nhưng có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của con người, đặc biệt là với trẻ em. Mặc dù rối nhiễu tâm lý từ lâu đã được các nhà khoa học, các nhà thực hành lâm sàng trên thế giới quan tâm, việc nghiên cứu về rối nhiễu tâm lý nói chung và rối nhiễu tâm lý ở học sinh trung học cơ sở nói riêng ở Việt Nam đang còn ít và thường ở phạm vi hẹp, lẻ tẻ. Chính vì vậy, cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất chiến lược phòng ngừa rối nhiễu tâm lý cho người dân nói chung và học sinh trung học cơ sở nói riêng là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Psychological disorder is a mental traumatic in a mild form, but have not less effect on the lives of people, especially children. These problems if not timely prevented the disturbances will lead to the psychological crisis of spirit, anorexia, boring, want to destroy themselves or injure others, opposed to social rules Assembly and become difficult to treat disease… Therefore, the factual basis for the proposed prevention strategies for psychological disorders in general and people of high school pupil in particular are necessary tasks, have profound practical implications.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn