Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nãng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hoàng Thế Hải*
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: Số 2(75).2014;Từ->đến trang: 22;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục kỹ năng sống (KNS) có vai trò quan trọng giúp các em thích ứng tốt hơn với những yêu cầu của xã hội mới và giải quyết các vấn đề một cách có hiệu quả, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS). Hoạt động giáo dục (HĐGD) ngoài giờ lên lớp (NGLL) là một con đường quan trọng để lồng ghép giáo dục KNS cho HS trong nhà trường. Bản chất của hoạt động này là lồng ghép mục tiêu, nội dung của HĐGD ngoài giờ lên lớp với mục tiêu, nội dung của HĐGD KNS thành một chỉnh thể thống nhất, thông qua đó đạt được cả mục tiêu của giáo dục KNS và mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nhận thức của GV và HS THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng về giáo dục KNS thông qua HĐGD ngoài giờ lên lớp còn hạn chế; đồng thời thực trạng tổ chức hoạt động này ở các trường cũng chưa mang lại hiệu quả mong đợi. Thực trạng này xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan.
ABSTRACT
Life skills education has an important role in helping students better adapt to the new requirements of society and solve problems effectively, especially for junior high school-age students. Educational extracurriclar activities is an important way to integrate life skills education for students in schools. The nature of this activity is to integrate objectives, contents of educational activities outside class time with goals, work content of life skills education into a unified body, through which to achieve the educational goals and objectives of life skills education through extracurricular activities. Perceptions of teachers and middle school students in the city of Da nang on life skills education through educational activities outside class time is limited; situation and activities held at the school has not brought the desired effect. This situation stems from the objective and subjective reasons.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn