Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn cùng lớp học của học sinh trường THCS Ngô Sỹ Liên - TP Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Văn Vân*; ThS. Hoàng Thế Hải*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: Số 2(75).2014;Từ->đến trang: 27;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lứa tuổi học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS) là thời kì phức tạp và quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Ở lứa tuổi này nhu cầu giao tiếp (GT) với bạn phát triển mạnh. Quan hệ với bạn của các em phong phú, phức tạp và rõ rệt hơn so với HS tiểu học. Trong quá trình hoạt động và giao tiếp cùng nhau, do nhiều nguyên nhân các em dễ nảy sinh các xung đột tâm lý (XĐTL) và được biểu hiện dưới nhiều hình thức: tranh chấp, chửi mắng, ẩu đả… Đây là hiện tượng tất yếu nảy sinh trong quá trình các em HĐ cùng nhau. XĐTL trong GT với bạn cùng lớp của HS trường THCS Ngô Sỹ Liên - TP Đà Nẵng ở mức độ khá cao, giữa nam và nữ có sự khác biệt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự XĐTL của HS. Trên cơ sở thực trạng và lý giải nguyên nhân chúng tôi đề xuất một số biện pháp giải quyết các XĐTL và xây dựng các quan hệ GT với bạn tích cực để phát triển tâm lý nhân cách cho các em.
ABSTRACT
The age of junior high school students is a complicated and important period in the development of each individual. At this age the need for communication flourishes and the relations with their friends are rich, complicated and more widespread than at the elementary school. During their learning activities and communication with each other, they tend to easily encounter psychological conflicts arose and they are expressed in different forms: disputes, scolding, fighting... This phenomenon is inevitably arisen in the course of their mutual contracts. The conflicts in communication with classmates among the students at Ngo Sy Lien Junior High School - Danang occurred at a high level and at different aspects between boy and girl students. There are many reasons for the students’ conflicts. On the basis of the realities and reasons for such causes, we propose a number of measures to address the conflics and build the relationships with classmates so as to develop positive personality psychology for children.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn